این سبک، بازار محصولات صنعتگران خلاق

بازار اجتماعی این سبک، با هدف ایجاد بستری برای حمایت از صنایع دستی نواحی بومی ایران، معرفی صنعتگران خلاق و نمایش محصولاتشان، زیرمجموعه شرکت نوین سبک نیک هنر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۵۰۳۴۹ می باشد که از استارتاپ های تحت حمایت مرکز شتابدهی سامسونگ – امیرکبیر است. کلیه محصولاتی که در این سبک به فروش می رسند با افتخار تولید ملی هستند و چشم انداز این سبک تسهیل پروسه کارآفرینی صنعتگران خلاق و احیا صنایع دستی نواحی بومی ایران در جهت صادرات به آن سوی مرز هاست.